Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

315. Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav, stran 681.

Na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
1. člen
S tem pravilnikom se določa seznam enakovrednih tretjih držav, ki po podatkih Evropske komisije in drugih pristojnih mednarodnih organizacij ter po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja predpisujejo in upoštevajo standarde glede odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kakor so opredeljeni v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 15).
2. člen
Države iz prejšnjega člena so določene v Seznamu enakovrednih tretjih držav, ki je Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0030
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
                             PRILOGA
        Seznam enakovrednih tretjih držav

  – Republika Argentina,
  – Avstralija,
  – Federativna republika Brazilija,
  – Kanada,
  – Hong Kong – posebno administrativno območje Ljudske
republike Kitajske,
  – Japonska,
  – Združene države Mehike,
  – Nova Zelandija,
  – Ruska federacija,
  – Republika Singapur,
  – Švicarska konfederacija,
  – Južnoafriška republika,
  – Združene države Amerike,
  – Nizozemski Antili (Kraljevina Nizozemska),
  – Aruba (Kraljevina Nizozemska).