Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

324. Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, stran 692.

S P O R A Z U M
v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja
1. Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred se od 1. januarja 2008 poveča za 3,4% in znaša 243,84 €.
2. Plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2008 povišajo za 3,4% in znašajo:
+----------+-----------+---------+-----------+
| Plačni | Osnovna | Plačni | Osnovna |
| razred |  plača  | razred |  plača  |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  1   | 462,78  |  34  | 1.688,41 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  2   | 481,30  |  35  | 1.755,94 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  3   | 500,54  |  36  | 1.826,19 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  4   | 520,57  |  37  | 1.899,23 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  5   | 541,39  |  38  | 1.975,20 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  6   | 563,05  |  39  | 2.054,22 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  7   | 585,56  |  40  | 2.136,39 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  8   | 608,98  |  41  | 2.221,84 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  9   | 633,36  |  42  | 2.310,70 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  10  | 658,69  |  43  | 2.403,14 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  11  | 685,03  |  44  | 2.499,26 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  12  | 712,44  |  45  | 2.599,23 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  13  | 740,93  |  46  | 2.703,20 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  14  | 770,57  |  47  | 2.811,32 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  15  | 801,40  |  48  | 2.923,78 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  16  | 833,44  |  49  | 3.040,74 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  17  | 866,79  |  50  | 3.162,36 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  18  | 901,46  |  51  | 3.288,85 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  19  | 937,52  |  52  | 3.420,41 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  20  | 975,01  |  53  | 3.557,22 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  21  | 1.014,02 |  54  | 3.699,52 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  22  | 1.054,58 |  55  | 3.847,49 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  23  | 1.096,75 |  56  | 4.001,38 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  24  | 1.140,64 |  57  | 4.161,46 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  25  | 1.186,25 |  58  | 4.327,90 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  26  | 1.233,71 |  59  | 4.501,02 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  27  | 1.283,05 |  60  | 4.681,06 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  28  | 1.334,38 |  61  | 4.868,30 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  29  | 1.387,75 |  62  | 5.063,03 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  30  | 1.443,26 |  63  | 5.265,56 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  31  | 1.501,00 |  64  | 5.476,19 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  32  | 1.561,03 |  65  | 5.695,23 |
+----------+-----------+---------+-----------+
|  33  | 1.623,46 |
+----------+-----------+
Točki 1 in 2 tega sporazuma se realizirata s spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
3. Plačna nesorazmerja se odpravijo v naslednjih deležih in po naslednji dinamiki:
a. prva četrtina z vstopom v nov plačni sistem, vendar s poračunom od 1. 5. 2008 dalje,
b. druga četrtina s 1. 1. 2009,
c. tretja četrtina s 1. 9. 2009 in
d. četrta četrtina s 1. 3. 2010.
Delež in dinamika odprave nesorazmerij s 1. 9. 2009 in s 1. 3. 2010 ne veljata, če napoved realne rasti plač v javnem sektorju, ki izhaja iz sprejetih kolektivnih pogodb in drugih podlag za izplačilo plač, preseže napovedano realno rast skupne produktivnosti za več kot 0,5 odstotne točke (oboje iz zadnje uradne napovedi gospodarskih gibanj UMAR).
V primeru iz prejšnjega odstavka se dinamika in delež odprave preostalih nesorazmerij določita s pogajanji tako, da realna rast plač v javnem sektorju preseže realno rast skupne produktivnosti za 0,5 odstotne točke.
Ne glede na določila prejšnjih dveh odstavkov se plačna nesorazmerja odpravijo v celoti najkasneje do konca leta 2010.
4. Splošna opozorilna stavka javnega sektorja, napovedana za 30. 1. 2008, se odpove.
5. Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0100-2/2008/
Ljubljana, dne 24. januarja 2008
EVA 2008-3111-0008
VLADA REPUBLIKE
SLOVENIJE:
 
REPREZENTATIVNI
SINDIKATI
JAVNEGA SEKTORJA:
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
 
GLOSA – SINDIKAT
KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Nevenka Lekše l.r.
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Nevenka Tučič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Bogdan Godnič l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJA
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST-KNSS
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Auguštiner l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Nataša Kus l.r.
 
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Stanislav Konda l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Ida Kogej l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07-KSS PERGAM
Matic Munc l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE –
PERGAM
Robert Kokovnik l.r.