Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2003 z dne 16. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2003 z dne 16. 4. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1718. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1550. Imenovanje članov uradniškega sveta

MINISTRSTVA

1551. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1552. Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev
1553. Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva
1554. Pravilnik o označevanju in registraciji drobnice
1719. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov

USTAVNO SODIŠČE

1555. Odločba o razveljavitvi
1556. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in delni zavrnitvi ustavne pritožbe
1557. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji v neskladju z ustavo
1558. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča št. I Up 237/2001 z dne 21. 2. 2002
1559. Odločba o razveljavitvi tretje alinee drugega odstavka 7. člena in zadnjega stavka drugega odstavka 8. člena odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Višnja Gora s Starim gradom in grajskim pobočjem za kulturni in zgodovinski spomenik
1560. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
1561. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

1562. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji

SODNI SVET

1563. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1564. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
1565. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
1566. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Mariboru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1567. Sklep o potrditvi učbenika KO PRAVLJICE OŽIVIJO, učbenik za slovenščino - književnost v 1. razredu devetletne osnovne šole
1568. Sklep o potrditvi učbenika NA MAVRICO PO PRAVLJICO, učbenik za slovenščino - književnost v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1569. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JAZ PA BEREM 1, delovni zvezek za slovenščino - književnost v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1570. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka DANES RIŠEM, JUTRI PIŠEM, učbenik z elementi delovnega zvezka za opismenjevanje pri slovenščini v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1571. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJAKU ČRK 1, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1572. Sklep o potrditvi učbenika NA KRILIH BESED, Berilo, učbenik za slovenščino - književnost v 5. razredu devetletne osnovne šole
1573. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino - jezik v 5. razredu devetletne in v 4. razredu osemletne osnovne šole
1574. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 5. razredu devetletne in v 4. razredu osemletne osnovne šole
1575. Sklep o potrditvi učbenika BESEDE ZA VSEVEDE, učbenik za slovenščino - književnost v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1576. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POIŠČIMO BESEDE ZA VSEVEDE, delovni zvezek za slovenščino - književnost v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1577. Sklep o potrditvi učbenika KORAKI NAD OBLAKI, učbenik za slovenščino - književnost v 4. razredu osemletnega in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1578. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET IZ BESED 4, delovni zvezek za slovenščino - književnost v 3. razredu osemletnega in v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1579. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 4. razredu osemletnega in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1580. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN 7, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1581. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET IZ BESED 8, delovni zvezek za slovenščino - književnost v 7. razredu osemletnega in v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1582. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 7, delovni zvezek za slovenščino - književnost v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1583. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka GLASBENA SLIKANICA 1, učbenik z elementi delovnega zvezka za glasbeno vzgojo v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1584. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka MOJA GLASBA 5, delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 4. razredu osemletnega in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1585. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GLASBA 5, delovni zvezek in zvočno gradivo za glasbeno vzgojo v 5. razredu osemletne osnovne šole
1586. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GLASBA 5, delovni zvezek in zvočno gradivo za glasbeno vzgojo v 5. razredu devetletne osnovne šole
1587. Sklep o potrditvi učbenika JOIN IN 2, Student's book, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1588. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JOIN IN 2, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1589. Sklep o potrditvi učbenika SMART 4, Student's book, Intermediate, učbenik za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1590. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SMART 4, Workbook, Intermediate, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1591. Sklep o potrditvi učbenika JAZ, TI, MI VSI, učbenik za družbo v 5. razredu devetletne osnovne šole in spoznavanje družbe v 4. razredu osemletne osnovne šole
1592. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JAZ, TI, MI VSI, delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletne osnovne šole in spoznavanje družbe v 4. razredu osemletne osnovne šole
1593. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA, učbenik za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1594. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1595. Sklep o potrditvi učbenika Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, učbenik za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1596. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1597. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1598. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED, učbenik za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1599. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1600. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA ŠOLSKEM ODRU, delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1601. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1602. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO 5, delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1603. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO, učbenik za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1604. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO, delovni zvezek za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1605. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GIOCO E PARLO, PARLO E GIOCO, LETTERE IN ALLEGRIA, delovni zvezek za opismenjevanje v italijanskem jeziku za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1606. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BARVILA IN NARAVNA BARVILA, delovni zvezek za izbirne vsebine kemije v 3. letniku gimnazijskega ter srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1607. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA 8, učbenik za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1608. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA 8, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1609. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA 9, učbenik za kemijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1610. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA 9, delovni zvezek za kemijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1611. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1612. Sklep o potrditvi učbenika POGLED V KEMIJO 8, učbenik za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1613. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, 3. zvezki
1614. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRVA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, delovni zvezek za matematiko v 1. razredu devetletnega Osnovnošolskega izobraževanja, 3 zvezki
1615. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRVI KORAKI V MATEMATIKO, 2 dela, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1616. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA ČETRTOŠOLCE, učbenik za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1617. Sklep o potrditvi zbirke nalog SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, 2 dela, zbirka nalog za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1618. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7, učbenik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1619. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE 7, delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1620. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEM IN USTVARJAM, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne osnovne šole
1621. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEM IN USTVARJAM, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne osnovne šole
1622. Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 2, učbenik za nemščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1623. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA 2, delovni zvezek za nemščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1624. Sklep o potrditvi učbenika WEGWEISER 1, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1625. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER 1, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1626. Sklep o potrditvi učbenika WEGWEISER 2, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1627. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER 2, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1628. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU, delovni zvezek z navodili za delo za izbirni predmet organizmi v naravi in umetnem okolju v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1629. Sklep o potrditvi učbenika DOTIK OKOLJA 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole
1630. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DOTIK OKOLJA 1, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole
1631. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NAŠ ČASOPIS, delovni zvezek za izbirni predmet šolsko novinarstvo v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1632. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TISK - OČEM OBISK, delovni zvezek za izbirni predmet vzgoja za medije v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1633. Sklep o potrditvi učbenika STARI SVET, Učbenik, Zgodovina v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1634. Sklep o potrditvi delovnega zvezka STARI SVET, Delovni zvezek, Zgodovina v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1635. Sklep o potrditvi učbenika NAŠE STOLETJE, Učbenik, Zgodovina za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1636. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NAŠE STOLETJE, Delovni zvezek, Zgodovina za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1637. Sklep o potrditvi učbenika KORAKI V ČASU, STARI IN SREDNJI VEK, učbenik za zgodovino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1638. Sklep o potrditvi atlasa ZGODOVINSKI ATLAS ZA OSNOVNO ŠOLO, atlas za zgodovino v 6., 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1639. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, delovni zvezek za slovenščino v 2. letniku poklicnega izobraževanja
1640. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 3, učbenik za slovenščino v 3. letniku poklicnega izobraževanja
1641. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 3, delovni zvezek za slovenščino v 3. letniku poklicnega izobraževanja
1642. Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, Upper-Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino kot 1. tujega jezika v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1643. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, Upper-Intermediate, Woorkbook, delovni zvezek za angleščino kot 1. tujega jezika v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1644. Sklep o potrditvi učbenika MATRIX, Pre-Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino kot 1. tujega jezika v 1. in 2. letniku srednje tehniškega oziroma strokovnEga izobraževanja in poklicno tehniškega izobraževanja
1645. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATRIX, Pre-Intermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot 1. tujega jezika v 1. in 2. letniku srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja in poklicno tehniškega izobraževanja
1646. Sklep o potrditvi učbenika ENGLISH FOR HAIRDRESSERS, učbenik za angleščino v 3. letniku srednje frizerske šole
1647. Sklep o potr4ditvi zbirke vaj BIOLOGIJA, LABORATORIJSKO DELO, zbirka vaj za biologijo v 1. do 4. letniku gimnazije
1648. Sklep o potrditvi zbirke vaj BIOLOGIJA, NAVODILA ZA LABORATORIJSKO DELO, zbirka vaj za biologijo v 1. do 4. letniku gimnazije
1649. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1, učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1650. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PANORAMA 1, delovni zvezek za francoščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1651. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2, učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1652. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PANORAMA 2, delovni zvezek za francoščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1653. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OBČA GEOGRAFIJA, Delovni zvezek, Geografija v 1. letniku gimnazij in srednjih tehniških oziroma strokovnih šol
1654. Sklep o potrditvi učbenika PROGETTO ITALIANO 1, Corso di lingua e civilta Italiana - livello, Elementare-intermedio, Libro dei testi, učbenik za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno tehniških šol
1655. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROGETTO ITALIANO 1, Corso di lingua e civilta Italiana - livello, Elementare-intermedio, Libro degli esercizi, delovni zvezek za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno tehniških šol
1656. Sklep o potrditvi učbenika PROGETTO ITALIANO 2, Corso di lingua e civilta Italiana - livello, Elementare-medio, Libro dei testi, učbenik za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno tehniških šol
1657. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROGETTO ITALIANO 2, Corso di lingua e civilta Italiana - livello, Elementare-medio, Libro degli esercizi, delovni zvezek za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno tehniških šol
1658. Sklep o potrditvi zbirke nalog 2O ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole, zbirka nalog za 1., 2. in 4. letnik gimnazijskega izobraževanja
1659. Sklep o potrditvi učbenika VENI, VIDI, DIDICI, 2. del, učbenik za latinščino v 3. in 4. letniku splošnih gimnazij
1660. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA, REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1661. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, učbenik za matematiko v 2. letniku srednje poklicnega izobraževanja
1662. Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 1, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1663. Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 2, zbirka nalog za matematiko v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1664. Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 3, zbirka nalog za matematiko v 3. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1665. Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 4, zbirka nalog za matematiko v 4. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1666. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT GRIPS 1, Kursbuch, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
1667. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH MIT GRIPS 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
1668. Sklep o potrditvi učbenika TANGRAM, Kursbuch 1, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1669. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TANGRAM, Arbeitsbuch 1, delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1670. Sklep o potrditvi učbenika TANGRAM, Kursbuch 2, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
1671. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TANGRAM, Arbeitsbuch 2, delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
1672. Sklep o potrditvi učbenika DU UND DEUTSCH 2, TEXTBUCH, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1673. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DU UND DEUTSCH 2, TRAININGSBUCH, delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1674. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH IST IN 1, Lehrbuch, učbenik za nemščino kot drugi jezik v 1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1675. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH IST IN 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot drugi jezik v 1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1676. Sklep o potrditvi učbenika BAUSTEINE 2, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1677. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BAUSTEINE 2, delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1678. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA 1, delovni zvezek za zgodovino v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
1679. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, Učbenik, Zgodovina v 2., 3. in 4. letniku srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja
1680. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, Delovni zvezek, Zgodovina v 2., 3. in 4. letniku srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja
1681. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - DRŽAVLJANSKA KULTURA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1682. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - GEOGRAFIJA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1683. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - ZGODOVINA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1684. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka ABC 2, POSLUŠAMO GOVORIMO, PIŠEMO BEREMO, 3 deli, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. razredu osemletnega in v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1685. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka ABC 3, GOVORIMO POSLUŠAMO, PIŠEMO BEREMO, 3 deli, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 2. razredu osemletnega in v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1686. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENIJA NA DLANI 1 - 5, delovni zvezki za spoznavanje družbe v 4. in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
1687. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VELIKO ŽE ZNAMO, delovni zvezek za spoznavanje narave in družbe v 3. razredu osnovne šole s prilagojenim programom
1688. Sklep o dopolnitvi sklepa št. SS 612 - 216/99 o potrditvi učbenika L'ITALIANO A MODO MIO? MAGARI!, delovni zvezek za italijanščino kot drugi jezik v 6. razredu osemletne in 7. razredu devetletne osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre
1689. Sklep o dopolnitvi sklepa št. SS 612 - 15/99 o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, Geografija, učbenik za družboslovje v 1. letniku v srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in nižjega poklicnega izobraževanja
1690. Navodilo za izračun kazalnikov

OBČINE

Ajdovščina

1691. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2002
1692. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
1693. Odlok o tržnem redu v Občini Ajdovščina
1694. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Novo mesto

1695. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664/2501 od km 21.760 do km 22.250
1696. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto

Podlehnik

1697. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje

Polzela

1698. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Andraž nad Polzelo
1699. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela

Radeče

1700. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Radeče

Ribnica

1701. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2003
1702. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

Slovenj Gradec

1703. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2003
1704. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Sotočje"

Slovenska Bistrica

1705. Odlok o predkupni pravici Občine Slovenska Bistrica
1706. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
1707. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje "KUGL"
1708. Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju Občine Slovenska Bistrica
1709. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Trebnje

1710. Sklep o javni razgrnitvi predlogov prostorskih aktov

Vipava

1711. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2002
1712. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2003
1713. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu
1714. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava
1715. Sklep Občinskega sveta občine Vipava o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Zreče

1716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2002
1717. Cenik daljinskega ogrevanja

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

28. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Malto o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BMTIDO)
29. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost