Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3195. Odlok o razpisu volitev predsednika republike
3196. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet

Drugi akti

3197. Razpis rednih volitev v občinske svete županov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3198. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture in športa
3199. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske pokojnine družinskemu članu osebe, ki ima posebne zasluge na področju kulture

Drugi akti

3200. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti Carina 2002

MINISTRSTVA

3201. Odredba o ceniku informacijskih storitev
3202. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo
3203. Pravilnik o prenehanju uporabe odredbe o obveznem atestiranju regulatorjev tlaka za utekočinjen plin propan - butan
3204. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
3205. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije za ekonomske vede, ustanove
3206. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 11. 4. 2002 do 19. 7. 2002 izdano dovoljenje za promet
3207. Seznam zdravil, za katera je od 1. 6. 2002 do 19. 7. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3208. Seznam zdravil, za katera je bilo od 1. 6. 2002 do 19. 7. 2002 izdano dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

3209. Sklep o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3210. Odločbe o dodelitvi licence

OBČINE

Celje

3211. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno sever-ograje ob Koprivnici

Ig

3212. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Ig

Kungota

3213. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota

Lenart

3214. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
3215. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
3216. Program priprave sprememb dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu

Lendava

3217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava
3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava
3220. Odlok o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava
3221. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnutku odloka o ureditvenem načrtu za območje gramoznice v k.o. Lakoš v Občini Lendava

Ljubljana

3222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.

Vojnik

3223. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
3224. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik
3225. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3226. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti