Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3213. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota, stran 7563.

Občinski svet občine Kungota je na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kungota (MUV, št. 28/95), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), ter 7. in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je na 24. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota
1. člen
V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota (Uradni list RS, št. 21/01) se spremenili 49. člen tako, da se četrti odstavek nadomesti z novim besedilom:
Po prenehanju dejavnosti izvajanja javne službe, mora dotedanji izvajalec predati Občini Kungota vse podatke, kataster, evidence, upravno tehnično dokumentacijo, finančne podatke in ostalo, v roku 30 dni po prenehanju izvajanja dejavnosti.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/54-2002
Kungota, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.