Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3214. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart, stran 7563.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 16. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart, ki ga je izdelal ZUM d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor v juliju 2002.
2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart bo razgrnjen na sedežu Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba 10/I, v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev se bo pričela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo objavljeno naknadno na krajevno običajen način.
3. člen
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času trajanja javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občine Lenart.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-2/2002
Lenart v Slovenskih goricah, dne 17. julija 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.