Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3196. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet, stran 7521.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) izdajam
O D L O K
o razpisu splošnih volitev v državni svet
I
Razpisujem splošne volitve v državni svet.
II
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 27. novembra 2002.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek 28. novembra 2002.
III
Za dan razpisa splošnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 9. september 2002.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.
Št. 004-01/92-5/24
Ljubljana, dne 23. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.