Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3225. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 7573.

Občinski svet občine Vojnik, je na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) na 30. seji dne 17. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino, označeno s parc. št. 1791/3 cesta 146 m2, vpisana v vložno št. 419 k.o. Male dole.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa, prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Vojnik.
3. člen
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 889/7-2002/7
Vojnik, dne 17. julija 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.