Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3221. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnutku odloka o ureditvenem načrtu za območje gramoznice v k.o. Lakoš v Občini Lendava, stran 7569.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 34. seji dne 12. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnutku odloka o ureditvenem načrtu za območje gramoznice v k.o. Lakoš v Občini Lendava
1
Javno se razgrne kartografsko gradivo ureditvenega načrta za območje gramoznice v k.o. Lakoš, ki ga je izdelala ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota pod št. projekta UN 10/02 UN/PE in osnutek odloka o ureditvenem načrtu za območje predvidene gramoznice v k.o. Lakoš v Občini Lendava.
2
Kartografsko gradivo ter osnutek odloka o ureditvenem načrtu za območje predvidene gramoznice v k.o. Lakoš v Občini Lendava je na vpogled v prostorih Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava – na Oddelku za okolje in prostor.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve ureditvenega načrta za območje gramoznice v k.o. Lakoš bo organizirana javna razprava v Veliki sejni dvorani Občine Lendava dne 26. avgusta 2002 ob 17. uri.
3
V času javne razprave lahko podajo podjetja in druge organizacije, organi in društva ter občani pisne pripombe k osnutku odloka o ureditvenem načrtu za območje gramoznice v k.o. Lakoš na: Oddelek za okolje in prostor Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
Št. 01503-0005/2002
Lendava, dne 12. julija 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.