Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3205. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije za ekonomske vede, ustanove, stran 7538.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in 39. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02), v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Fundacije za ekonomske vede, ustanove, s sedežem v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, ministrica za šolstvo, znanost in šport izdajam
S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Fundacije za ekonomske vede, ustanove
Soglašam z aktom o ustanovitvi Fundacije za ekonomske vede, ustanove, s sedežem v Ljubljani, s katerim so ustanovitelji Ivo Fabinc, Šemnik 38, Izlake, Tone Hrastelj, Židovska 5, Ljubljana, Alojz Klemenčič, Ulica Malči Beličeve 55, Ljubljana, Aleš Mižigoj, Starletova 21, Ljubljana, Metka Potočnik, Rožna dolina cesta XXI/12a, Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenec Vekoslav Potočnik iz Ljubljane, Rožna dolina cesta XXI/12a, ustanovili Fundacijo za ekonomske vede, ustanovo, z namenom pospeševanja izobraževalnega, pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, o čemer je notarka Metka Zupančič iz Ljubljane, Vilharjeva 27, dne 3. julija 2002 izdala notarsko listino št. SV 379/02.
Z ustanovo upravlja tričlanska uprava v sestavi: Vekoslav Potočnik, predsednik uprave, Tone Hrastelj, član in Stanko Koželj, član.
Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 111.016 SIT.
Naslov sedeža ustanove ob ustanovitvi je Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
Št. 022-1049/2002
Ljubljana, dne 9. julija 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.