Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

280. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

281. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Nikoziji

MINISTRSTVA

282. Odredba o tem, kaj se šteje za vlaganje lastnih sredstev v gozdove, za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter naprave
283. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1996
284. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije ter preverjanja
285. Pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja raziskovalne dejavnosti
286. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 24. 6. 1995 do 29. 9. 1995 dano dovoljenje, da smejo v promet
287. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
328. Indeks rasti cen na drobno
329. Količnik za preračun katastrskega dohodka

SODNI SVET

288. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur
289. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

290. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev

OBČINE

Cankova-Tišina

291. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1995

Cerklje na Gorenjskem

292. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS

Črnomelj

293. Odlok o začasnem financiranju porabe Občine Črnomelj
294. Odlok o odpravi imena naselja Kočevje in priključitvi območja tega naselja k mestu Črnomelj
295. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj

Gorišnica

296. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Gorišnica - v naseljih: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki vrh
297. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 14. 1. 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju na območju Občine Gorišnica v naseljih: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž,...
298. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Gorišnica - v naseljih: Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamušani
299. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 14. 1. 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju na območju Občine Gorišnica v naseljih: Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci,...

Gornja Radgona

300. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načrta "Industrijska cona Gornja Radgona"
301. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gornja Radgona v prvem trimesečju leta 1996

Grosuplje

302. Sklep o deficitarnih storitvenih dejavnostih v Občini Grosuplje
303. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
304. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 1996

Hodoš-Šalovci

305. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš-Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1996

Kobilje

306. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 1995
307. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje izven ureditvenih naselij v Občini Kobilje, ki se ne urejajo s PIN
308. Sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1996

Kozje

309. Statutarni sklep

Krško

310. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona "Videm"
311. Odlok o ureditvenem načrtu Brestanica-trg

Lenart

312. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Lenart
313. Odlok o dejavnosti in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart

Lendava

315. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Kapca v KS Hotiza
316. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Kot v KS Hotiza

Litija

317. Sprememba statuta Občine Litija
318. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
319. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi

Medvode

320. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1995

Murska Sobota

321. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med Ulico Štefana Kovača, Severjevo ulico, Borovnjakovo ulico in mestnim parkom

Piran

322. Odlok o priznanjih Občine Piran
323. Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Piran

Škocjan

324. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Škocjan

Šmarje pri Jelšah

325. Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah prešel na naslednjega kandidata

Turnišče

326. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje izven ureditvenih naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s PIN

Velike Lašče

327. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1995
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti