Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

330. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-B)

Odloki

331. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
332. Odlok o imenovanju ministra za gospodarske dejavnosti
333. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
334. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
335. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
336. Odlok o imenovanju namestnika guvernerja Banke Slovenije
337. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
338. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
340. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
342. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
343. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednic in članov odbora
345. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in...
346. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
347. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
348. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
349. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
350. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
351. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
352. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
353. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
354. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
355. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
356. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
357. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
358. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
359. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
360. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
361. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
362. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
363. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kranju
364. Odlok o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
365. Odlok o razrešitvi namestnice Družbenega pravobranilca Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

366. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996
367. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
368. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
369. Uredba o dajanju soglasja k cenam plina iz omrežja in daljinskega ogrevanja
370. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga

Sklepi

371. Sklep o načinu in pogojih za prijavo terjatev in obveznosti, ki jih imajo nekatere pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji do upnikov in dolžnikov s sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji

MINISTRSTVA

372. Odredba o določitvi socialnovarstvenih zavodov in delovnih mest, na katerih se prizna dodatek po prvem odstavku 1. člena aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
373. Odredba o vrstah in obsegu statističnih podatkov za zagotavljanje zavarovalnega nadzora po zakonu o zavarovalnicah ter rokih za dostavljanje teh podatkov

OBČINE

Piran

374. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Piran za leto 1995
375. Spremembe statuta Občine Piran
376. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož

Slovenske Konjice

377. Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti