Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996

Kazalo

369. Uredba o dajanju soglasja k cenam plina iz omrežja in daljinskega ogrevanja, stran 565.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dajanju soglasja k cenam plina iz omrežja in daljinskega ogrevanja
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k cenam proizvodnje, prenosa in distribucije plina in proizvodnje in distribucije toplote.
Ta uredba določa tudi način in postopek za pridobitev soglasja k cenam proizvodov in storitev, navedenih v prvem odstavku.
2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, navedene v 1. členu te uredbe vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam naštetih storitev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek s svojim mnenjem posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi predlog Vladi Republike Slovenije na podlagi analize podatkov, mnenja župana občine in soglasja Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra;
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe;
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar;
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ter povprečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1994 in 1995;
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, ter povprečno ceno, za katere se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve;
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihova struktura za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek, v letih 1994, 1995 in do datuma vložitve zahtevka;
– pogoji za dobavo in odjem plina ali ogrevne toplote v času vložitve zahtevka.
5. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
6. člen
Ta uredba začne veljati 10. februarja 1996.
Št. 380-01/94-3/6-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti