Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

293. Odlok o začasnem financiranju porabe Občine Črnomelj, stran 499.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. in 94. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 25. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju porabe Občine Črnomelj
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 1996 oziroma nadalje do 31. 3. 1996 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje, na podlagi sprejetega proračuna Občine Črnomelj za leto 1995.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti obseg sredstev, kot je sorazmerno porabljen v istem obdobju 1995 ter realizirane naloge v izvajanju po že sklenjenih pogodbah iz predhodnega leta.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1995 se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna občine za leto 1996.
4. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 1996.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 403-008/96
Črnomelj, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina