Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1751. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-D)

Poslovniki

1752. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega zbora (PoDZ-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1753. Odlok o pomilostitvi obsojencev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1754. Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro - Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro - Slovenija, d.o.o.
1755. Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Savske elektrarne Ljubljana, p.o., v Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
1756. Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Termoelektrarna Šoštanj, p.o., v Javno podjetje Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

MINISTRSTVA

1757. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Lendava za leto 1996
1758. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Ptuj za leto 1996
1759. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Ormož za leto 1996
1760. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Nova Gorica za leto 1996
1761. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Slovenske Konjice za leto 1996
1762. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Sevnica
1763. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šentilj
1764. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Pesnica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1765. Sklep o potrditvi učbenika: TU SEM DOMA I, DOMAČA POKRAJINA
1766. Sklep o potrditvi učbenika: TU SEM DOMA II, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE
1767. Sklep o potrditvi učbenika: PRESEČIŠČE. MATEMATIKA ZA OSNOVNO ŠOLO. MNOŽICE
1768. Sklep o potrditvi učbenika: KAKO DO BOLJŠEGA BRANJA - VAJE ZA IZBOLJŠANJE BRALNE UČINKOVITOSTI Z NAVODILI
1769. Sklep o ponovni potrditvi učbenika za dve leti: SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE 1
1770. Sklep o ponovni potrditvi učbenika za tri leta: KEMIJA 7
1771. Sklep o ponovni potrditvi učbenika: MATEMATIKA TRETJI LETNIK. KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
1772. Sklep o ponovni potrditvi učbenika: MATEMATIKA TRETJI LETNIK. POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE DRUGEGA REDA
1773. Sklep o ponovni potrditvi učbenika: KEMIJSKO RAČUNANJE
1774. Sklep o ponovni potrditvi zbirke nalog: KEMIJSKO RAČUNANJE
1775. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ
1776. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: IZ ŽIVLJENJA RASTLIN
1777. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: CELICA
1778. Sklep o potrditvi berila: IRODALMI OLVASÓKÖNYV
1779. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: A MAGYAR NYELV KÖNYVE
1780. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: MAGYAR NYELV MUNKAFÜZET
1781. Sklep o potrditvi poskusnega berila: IRODALMI OLVASÓKÖNYV
1782. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET
1783. Sklep o potrditvi poskusnega berila: IRODALMI OLVASÓKÖNYV
1784. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: A MAGYAR NYELV KÖNYVE
1785. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET
1786. Sklep o potrditvi poskusnega berila: IRODALMI OLVASÓKÖNYV AZ ÁTALÁNOS ISKOLA 8. OZSTÁLYA SZÁMÁRA
1787. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: A MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET
1788. Sklep o potrditvi učnega pripomočka: DIDAKTIČNI KOMPLET ZA SPOZNAVANJE DRUŽBE
1789. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ABC, POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-BEREMO, 1. DEL
1790. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ABC, POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-BEREMO, 2. DEL
1791. Sklep o potrditvi berila: O DOMOVINA, TI SI KAKOR ZDRAVJE
1792. Sklep o potrditvi učbenika: ŠOLA ZA VIOLONČELO
1793. Sklep o potrditvi učbenika: MLADI KITARIST II, SKLADBE, 1. del
1794. Sklep o potrditvi vaj: VAJE ZA DRUGOŠOLCA
1795. Sklep o potrditvi priročnika: METODIČNI NAPOTKI 2
1796. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta: LOOK AHEAD 1., Classroom course
1797. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta: LOOK AHEAD 2., Classroom course
1798. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta: LOOK AHEAD 3., Classroom course
1799. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta: LOOK AHEAD 4., Classroom course
1800. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta: BRAVO!
1801. Sklep o potrditvi priročnika: 2O ali O2, KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SREDNJE ŠOLE
1802. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: REWARD, Pre-intermediate
1803. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: REWARD, Intermediate
1804. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: REWARD, Upper - intermediate
1805. Sklep o potrditvi učnega sredstva: VSEVED Z BAZO ZNANJA IZ BIOLOGIJE
1808. Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice - za območje Škalce

OBČINE

Bled

1806. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o začasni prepovedi izvajanja zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda

Slovenj Gradec

1807. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1809. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šentjur pri Celju

1810. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1995
1811. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1996
1812. Odlok o javnem redu in miru v Občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

1814. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1996
1815. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
1816. Odlok o razglasitvi Rdečega znamenja v Smrečju pri Crngrobu in stavbe na Mestnem trgu 31 v Škofji Loki za kulturni in zgodovinski spomenik

Škofljica

1813. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 1996

Trebnje

1817. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 1995
1818. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu T6-2-Obrtna cona Trebnje

Vodice

1819. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 1995

Vrhnika

1820. Sklep o prenehanju javnega dobra
1821. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Zreče

1822. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
1823. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Zreče
1824. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem in članom delovnih teles Občine Zreče
1825. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče
AAA Zlata odličnost