Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1762. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Sevnica, stran 2315.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US RS), v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Sevnica
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Sevnica.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Mastnak Ivan, Frančiška, Orehovo 18, 8290 Sevnica – k.o. Ledina
parc. št. 1367/1, 1367/1
Repovž Jože, Šentjanž 14, 8297 Šentjanž – k.o. Kal
parc. št. 230, 230, 230
Celestina Rudi, Zgornje Vodale 13, 8295 Tržišče – k.o. Tržišče
parc. št. 987/1, 989/1, 999-del
Povšič Franc, Malkovec 41, 8295 Tržišče – k.o. Kresinji vrh
parc. št. 1904-del
Leskošek Marjan, Gabrijela, Mrzla planina 26, 8292 Zabukovje – k.o. Poklek
parc. št. 880-del
Androjna Alojz, Rogačice 10, 8293 Studenec – k.o. Hubajnica
parc. št. 469
Pinoza Angela, Drožanje 24, 8290 Sevnica – k.o. Metni vrh
parc. št. 679/5, 679/4-del
Ameršek Branko, Zinka, Metni vrh 1, 8292 Sevnica – k.o. Metni vrh
parc. št. 1148/1, 1148/1-del
Kozinc Martin, Žurkov dol 49, 8290 Sevnica – k.o. Žurkov dol
parc. št. 32/4
Kobal Vladimir, Ema, Trnovec 12, 8292 Zabukovje – k.o. Trnovec
parc. št. 297/1-del, 297/2, 295/2, 264/5-del
Orešek Boris, Erika, Florjanska 4, 8290 Sevnica – k.o. Boštanj
parc. št. 831/1, 829/1-del
Hrovat Tone, Angelca, Ul. Slavka Gruma 48, 8000 Novo mesto – k.o. Log
parc. št. 272, 273, 280, 280, 274, 277, 276, 283, 299, 300, 300, 300
Gorenjec Helena, Anton, Srednik 27, 8297 Šentjanž – k.o. Cerovec
parc. št. 492/1, 492/2, 492/2, 495/1, 497/1, 498
Požun Alojz, Marija, Kladje 5a, 8283 Blanca – k.o. Žigrski vrh
parc. št. 1100/1-del, 1100/2
Brečko Ciril, Šentjanž 90, 8297 Šentjanž, k.o. Cerovec
parc. št. 1090/1-del, 1088/2-del
Seničar Matija, Marija, Čanje 20, 8290 Sevnica – k.o. Žigrski vrh
parc. št. 1039-del, 1045-del
Jazbec Stanislav, Šentjanž 71c, 8297 Šentjanž – k.o. Cerovec
parc. št. 203/1-del, 203/2-del
Plauštajner Bruno, Ivanka, Glavni trg 45, 8290 Sevnica – k.o. Podvrh
parc. št. 862
Borštnar Sandi, Bruna vas 15, 8230 Mokronog – k.o. Malkovec
parc. št. 2833/2
Metelko Frančišek, Studenec 25
parc. št. 1869, 1863, 1998/2, 1929
Bonifer Alojzija, Pod hribom 5, Ljubljana
parc. št. 1897, 1895, 1930, 1532, 1997/4, 1901
Mlakar Ana, Studenec 60
parc. št. 1833, 1751/1, 1694/2, 1695, 1712/1, 1920/1
Sterle Ana, Studenec 26
parc. št. 1964, 1828, 1802, 1998/1, 1998/3, 1992/1, 2003, 1922/1, 1949, 1922/2
Gorenc Jože, Studenec 27
parc. št. 2007/1, 1914/1, 1988/1, 2591/24, 1916, 1837
Petrič Ema, Rovišče 20
parc. št. 1940/1
Žnidaršič Jože, Studenec 20
parc. št. 1948/3, 1975/1, 1977/1, 1977/2, 1948/1, 1979/2, 1946/2, 1948/2, 1977/3, 1979/1, 1862/1, 2591/7, 1862/2, 818/1
Mlakar Martin, Studenec 56
parc. št. 1679, 1707, 1670, 1671, 1669, 1678, 1681
Lipar Ivan, Studenec 30
parc. št. 1981, 1807, 1528, 1777, 1937/13, 1531, 1526, 1668, 1956, 1824/1, 1547
Hočevar Jožef, Hudo Brezje 26
parc. št. 1954
Jakše Boštjan, Studenec 48
parc. št. 1804, 1840, 2012, 1583, 1584, 1536, 1545, 1513/1, 1586/2, 1576, 1620/1, 1618/1, 1751/2, 1618/2
Novak Justina, Studenec 39
parc. št. 1600, 1595, 1599, 1602, 1727/1, 1727/2
Avsec Alojzij, Studenec 36
parc. št. 1937/14, 1535, 1845/1, 1844, 1852, 1555, 1553,
1845/2
Mlakar Marjan, Studenec 62
parc. št. 1677, 1675, 1534
Novak Martin, Studenec 19
parc. št. 1972, 1594, 1816, 1800, 739/1, 738/3, 738/3, 1769, 1817, 1829, 1952, 1876, 1937/1, 1746, 1537, 1841
Janc Danijela, Studenec 44
parc. št. 1725/1, 742/62, 1732, 1725/2, 742/48, 2591/24, 1742, 1743/1, 2016, 1739, 1577/3, 1735/1, 1738,1726/5, 1726/4, 742/2, 1731, 1673, 1672, 1614, 1726/1, 1725/3, 1726/3, 1726/2, 1575/1, 1546, 1575/2, 1615/1, 1871/1, 1523/3, 1893, 1976/5
Bečaj Jožica, Majaronova ul., Ljubljana
parc. št. 1766, 1765
Ratajec Amalija, Studenec 28
parc. št. 1914/2, 1915, 1983/1, 2006
Kuštrin Marija, Studenec 55
parc. št. 1696/2, 1649, 1648, 1701/2, 1660, 1659, 1701/1, 1638, 1661, 1958, 1874, 1880, 1864/1, 1864/2
Cuzi Stanislava, Studenec 40
parc. št. 1557/1, 1525/1, 1558, 1557/2, 1718, 1729, 1959, 1549, 1513/2, 1719, 1538, 803, 1838, 802, 1856, 1913/1, 1913/2, 1570, 1572/2
Kurnik Janez, Jože, Rovišče 31
parc. št. 783, 782/2, 830/3
Mlakar Stanko, Žadovinek 2
parc. št. 1530/1
Sporar Alojz, Arto 18
parc. št. 1689, 1683, 1686
Novak Franc, Hudo Brezje 15
parc. št. 1481, 1439, 1885/1, 1885/2, 1463, 1462, 2002/2, 1273/1, 1377, 2002/3, 2010, 1394, 1482
Šterk Jožefa, Hudo Brezje 14
parc. št. 1288/2, 1288/3, 1500, 1397, 1372/1, 1378, 1288/1, 1360, 1361, 1435, 1440, 1434, 1456/2, 1457, 1456/1, 1480
Mlakar Alojzij, Hudo Brezje 13a
parc. št. 1283, 1508/1, 1301, 1315, 1437, 1374, 2002/1, 1331/4, 1414, 1349, 1427/2, 1427/3, 1427/1
Prah Neža, Hudo Brezje 8
parc. št. 1368/1, 1370/2, 1503, 1306, 1504, 1450, 1505,
1305, 1460, 1391/4, 1502, 1266, 1275, 1292, 1278, 1365, 1293, 1366
Metelko Jernej, Hudo Brezje 9
parc. št. 1419, 1418, 1417, 1512/1, 1449, 1438, 1264, 1445, 1273/2, 1375, 1310, 1302, 1285
Mlakar Božidar, Rovišče 4a
parc. št. 792/2, 822/1, 1524, 1790/1
Metelko Jožef, Hudo Brezje 11
parc. št. 1424, 1357, 1372/4, 1272
Žnidaršič Anton, Hudo Brezje 6
parc. št. 1433/2, 1495/5, 1290/2, 1495/4, 1436/1, 1274/1, 1271/2, 1271/3, 1878, 1483/1, 1311/2, 1391/1, 1514
Obrč Martin, Hudo Brezje 2
parc. št. 1318/18, 1318/17, 1318/16, 1318/6, 1339/3, 1344, 1318/2, 1318/1
Majcen Marija, Vrhek 7
parc. št. 1860
Mlakar Franc, Hudo Brezje 4
parc. št. 1324, 1321, 1338/2, 1309, 1307, 1442, 1446
Češnovar Anton, Hudo Brezje 3
parc. št. 814, 1333/1, 1331/5, 1331/3, 1515, 1351/1, 1348, 1331/1, 1330/2, 1331/2, 809, 813
Dežman Olga, Dobrna 4, Trbovlje
parc. št. 1468, 1517/2, 1427/4
Skale Rozalija, Zasavska c. 1, Trbovlje
parc. št. 807
Žnidaršič Stanislav, Hudo Brezje 5
parc. št. 1385/4, 1364/2, 1362/1, 1363/2, 1385/6, 1391/3, 1495/1, 1385/9, 1391/2, 1274/2, 1271/1, 1290/1, 1311/1, 1304, 1318/4, 1351/2, 1870/2, 1316, 1267/2, 1484/2, 1484/1, 1483/2, 1436/2, 1279
Petrič Ema, Rovišče 20
parc. št. 1568, 739/3
Kokove Anica, Rovišče 21
parc. št. 1523/2, 827, 750
Mikolič Franc, Rovišče 24
parc. št. 798/2, 838/2, 769/2
Mlakar Matija, Rovišče 25
parc. št. 787/1, 838/1, 818/3, 816, 774, 769/1, 823/1
Kokove Franc, Rovišče 7
parc. št. 1650/2, 778, 811, 740/3, 1650/3, 740/4, 806, 742/47, 742/46
Zalokar Vladimir, Rovišče 10
parc. št. 742/65, 1518, 766/1, 782/1
Mlakar Ana, Rovišče 11
parc. št. 834/1, 739/2
Žibert Justin, Rovišče 30
parc. št. 797, 828, 829
Selak Vinko, Rovišče 2
parc. št. 817/2, 1522/1, 819, 796, 815/3, 817/1, 822/2
Gramec Jožef, Ponikve 12
parc. št. 1944/1
Rimsko katoliško žup. Studenec
parc. št. 1611, 1609/1, 1653/2, 1617, 1596/1, 1604, 1653/2, 1606
Gorenc Frančišek, Planina 27
parc. št. 1328, 1850/1, 830/4, 1327/1
Metelko Gabrijela, Hudo Brezje 7
parc. št. 1497/2, 1497/1, 2008, 791/3, 790, 1946/1, 1385/7, 1945, 1474
Železnikar Frančišek, Studenec 11
parc. št. 1987/2, 1987/1, 1832/1, 1992/3, 1818, 1819, 1936/8
Mlakar Rudolf, Hudo Brezje 17
parc. št. 1347, 1350, 1345, 1346
Tomažin Frančišek, Studenec 4
parc. št. 1965, 1948/5, 1946/4, 1948/6
Avsec Stanislav, Studenec 10
parc. št. 1907/1
Mrgole Milena, Studenec 46
parc. št. 1624/2, 1637/2, 742/18, 1581, 1839, 1579, 1629/2, 765, 1626, 764
Selak Marija, Studenec 51
parc. št. 1629/3, 1624/4, 1631/2, 1631/1, 1574/1, 1629/1
Štojs Jožef, Prežihova ul. 62, Celje
parc. št. 1963, 1937/12, 1554, 1937/11, 1589, 1951, 1950
Mlakar Jožef, Studenec 29
parc. št. 1639, 1806, 1577/2, 1577/1, 1578, 1884, 1635, 1540, 1597, 1886, 1887
Pavkovič Jožef, Raka 78
parc. št. 1849/2
Šega Alojz, Studenec 43
parc. št. 2591/24
Ogorevc Marija, Rovišče 28
parc. št. 767, 830/1, 831/1
Žertuž Henrik, Mariborska 149, Celje
parc. št. 1937/16
Ratajc Jožef, Rovišče 22
parc. št. 776/5, 798/1, 825
Tičar Janez, Koritnica 2
parc. št. 1520
Tomič-Zobec Marija, Zavratec 9
parc. št. 742/1, 742/51, 742/5, 742/3
Kranjc Albin, Studenec 17
parc. št. 1910/2, 1935/2, 1985
Gorenc Marija, Hudo Brezje 29
parc. št. 812, 1263
Hribšek Angela, Ponikve 17
parc. št. 1953
Žnidaršič Neža, Studenec 41
parc. št. 1654/2, 1747/3, 1752
Avsec Alojzija, Studenec 6
parc. št. 1592, 1591, 1588
Ajdnik Angela, Hudo Brezje 10
parc. št. 1487, 1488, 1380, 1423, 1422/1, 1354, 1312, 1269, 1420, 1401, 1282, 1384, 1491, 1308, 1382, 1421, 1318/11, 1392, 1359
Metelko Marjana, Lancovo 18
parc. št. 1478/1
Kožar Milena, C. 1. maja 14, Senovo
parc. št. 1712/2, 1714, 1857
Klanšek Vili, Brezje 76a
parc. št. 742/6, 742/22
Štojs Alojzija, Trg svobode 32, Sevnica
parc. št. 1941, 1924/1
Kobe Anica, Rovišče 1
parc. št. 804, 815/1, 805, 777, 776/8, 780/1, 793, 818/2, 766/2
Črtalič Rudolf, Studenec 58
parc. št. 1722
Smerdel Zvonko, Studenec 50a
parc. št. 1654/1, 1652, 1650/1, 1651
Žibert Ludvik, Studenec 9
parc. št. 1944/2, 1937/8, 1937/7
Ogrin Jožef, Lomno 3
parc. št. 1402, 1403
Mlakar Matija, Studenec 47
parc. št. 2011/2, 1573, 1563, 1562, 1560/1, 1624/3, 1619/1, 1710, 1711, 1699, 1709/1
Kocjan Rudolf, Dolenji Boštanj 87
parc. št. 1749, 1747/1
Mlakar Bogomir, Studenec 3
parc. št. 1966
Avsec Rudolf, Stare Ogeče 2, Rimske Toplice
parc. št. 1868
Bizjak Alojz, Rovišče 1
parc. št. 815/2, 773, 779
Češnovar Karol, Studenec 14
parc. št. 1937/15, 1955/3
Šterk Zofija, Hudo Brezje 13
parc. št. 1313/1, 1415, 1443
Tomšič Kristina, Zavratec 9
parc. št. 1318/1, 1318/15
Kuštrin Martin, Ponikve 1
parc. št. 2013, 2011/1, 2020/3, 2001
Metelko Jernej, Hudo Brezje 9
parc. št. 1492, 1494
Brinovec Franc, Kvedrova 2, Senovo
parc. št. 1992/2, 1937/2, 1937/9
Metelko Mihael, Hudo Brezje 16
parc. št. 1356, 1385/8, 1882/2, 1469/1, 1385/3, 1364/1, 1472, 1879, 1910/1, 1961, 1910/3
Hočevar Anton, Ponikve 21a
parc. št. 1530/2
Levstik Angela, Studenec 31
parc. št. 1544, 1560/2
Amigoni Jožefa, Gospodinjska ul., Ljubljana
parc. št. 1937/6, 1955/2
Vovk Elizabeta, obrtniška 4, Trebnje
parc. št. 1955/1
Levstik Jožefa, Studenec 38b
parc. št. 1815, 1586/1, 1586/3, 1556/2
Metelko Rozalija, Studenec 36b
parc. št. 1820
Metelko Franc, Orešje 8
parc. št. 1892, 1896/1
Golob Marija, Mekinje, Nevelska pot 15
parc. št. 1906, 1925
Smerdel Alojz, Trdinova 7, Krško
parc. št. 742/53, 742/54
Mlakar Matilda, Hudo Brezje 6a
parc. št. 1295/2, 1297
Žabkar Viljem, Breg 119
parc. št. 1898, 1900
Rupar Peter, Lapajnetova 5, Krško
parc. št. 1655, 1702
Mlakar Božidar, Studenec 70
parc. št. 1704/2, 1704/3
Marinčič Frančiška, Kolonija 1. maja, Trbovlje
parc. št. 1441
Valant Branko, D.Boštanj 53c
parc. št. 1628
Osredkar Janez, Saleška c. 16, Velenje
parc. št. 1408, 1404/2, 1407, 1406, 1404/1
Osredkar Nada, Seleška 20a, Velenje
parc. št. 1393, 1398
Smerdel Ida, Brežice, B. Kraigherja
parc. št. 1647, 1646, 1656, 1657/1
Žnidaršič Frančišek, Gorenja vas 176
parc. št. 1644, 1645, 1643
Mlakar Alojz, Studenec 42
parc. št. 1747/2
Mlakar Antonija, Trg Franca Fakina 2, Trbovlje
parc. št. 1908
Kralj Boža, Studenec 69
parc. št. 1704/4, 1539
Cizerle Marija, Hudo Brezje 28
parc. št. 1704/1
Mlakar Anton, Sevnica, Pot na zajčjo goro 13
parc. št. 1666, 1665, 1667
Hočevar Alojzij, Studenec 32
parc. št. 1582
Pšeničnik Vinko, Studenec 61
parc. št. 1654/3, 1709/2, 1692/2
Povhe Mihaela, Rovišče 1b
parc. št. 776/6, 837
Mlakar Matija, Studenc 47a
parc. št. 1542, 1624/5
Mlakar Jožefa, Rovišče 27
parc. št. 834/2
Ratajc Marjan, Rovišče 29
parc. št. 830/2
Cizerle Jože, Hudo Brezje 23
parc. št. 1339/1
Zalokar Ivana, Arto 15
parc. št. 1370/1
Metelko Jožefa, Pečje 2
parc. št. 826
Lipar Jože, Pristava pri Lesk. 1
parc. št. 1825
Lazinski Ivica, Gorenja vas 176
parc. št. 1697
Rebolj Marija, Litija, Kidričeva 29
parc. št. 1824/2
Novak Tomaž, Studenec 1a
parc. št. 1974/1
Cizerle Ana, Hudo Brezje 23
parc. št. 2590/108, 2590/104
Cizerle Marija, Hudo Brezje 28
parc. št. 2277/2, 2276, 2272, 2274
Mlakar Justin, Hudo Brezje 19
parc. št. 2265, 2263, 2264, 2257, 2260, 2259/1, 2268, 2266
Jesenšek Katarina, Hudo Brezje 21
parc. št. 2590/182, 2590/102, 2590/103
Mlakar Rudolf, Hudo Brezje 17
parc. št. 2590/189, 2590/194, 2590/227, 2590/226, 2590/188, 2590/193, 2590/205, 2590/197, 2590/229
Judež Franc, Florjanska 122, Sevnica
parc. št. 2590/106
Pirc Marija, Hudo Brezje 25
parc. št. 2590/196, 2590/101
Avsec Justina, Hudo Brezje 27
parc. št. 2590/19
Matko Marija, Studenec 64
parc. št. 2659/1, 2659/2, 2661, 2660/1, 2660/2, 2656, 2654/1, 2658, 2653/2
Hočevar Terezija, Hudo Brezje 26
parc. št. 2590/97, 2590/98, 2590/211
Metelko Mihael, Hudo Brezje 16
parc. št. 2590/13
Mavrič Frančiška, Kolonija 1. maja, Trbovlje
parc. št. 2590/109
Gričar Magdalena, Hudo Brezje 23a
parc. št. 2590/105
Žirovec Štefanija, Bednja vas 84
parc. št. 2590/93
Mlakar Božo, Hudo Brezje 20
parc. št. 2259/2
Trinkaus Janko, Osredek 2
parc. št. 307, 311, 313, 317, 322, 310
Orešnik Janez, Ana, Osredek 1
parc. št. 777/1, 777/2, 783, 785, 787, 808, 810/1, 811/1, 816, 817, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 819, 396/2, 778, 779/1, 784, 811/1
Jan Anica, Osredek 2
parc. št. 770, 771, 772, 781, 782, 790/1, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 429, 769, 774, 791
Kos Marija, Osredek 4
parc. št. 750, 751, 754, 755/1, 755/2, 756, 757, 757, 758, 759, 765, 766/1, 767, 749/1, 752, 76/1, 746, 747, 748, 749/2
Povše Anton, Osredek 5
parc. št. 358, 384, 399/1, 399/2, 708, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 711, 713/1, 713/2, 714, 717, 718, 739/1, 360, 389, 708, 716, 397/1
Podlogar Pavel, Osredek 6
parc. št. 698, 700, 701, 703, 704/1, 704/2, 705, 707, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 730, 732, 734, 736, 737, 738, 739/2, 741, 743, 725, 728
Žužek Ivanka, Osredek 18
parc. št. 536, 537, 538, 540/1, 541, 533/1, 539/1, 539/2, 542
Bec Marija, Franc, Osredek 8
parc. št. 611, 617, 618/2, 625, 633, 634, 644, 650/1, 654, 655, 672/2, 682, 683, 635, 643, 681, 680
Kuselj Vinko, Cilka, Osredek 9
parc. št. 609, 621/2, 631/1 632/2, 638, 637, 645, 647, 653/1, 653/2, 661/1, 665, 685
Povše Miran, Ana, Osredek 13
parc. št. 480, 481, 511, 519, 520, 547, 577, 581, 455, 491, 576, 599
Repovž Stanislav, Osredek 20
parc. št. 2, 12, 13, 516, 517, 521, 522/1, 522/2, 522/3, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 527, 550, 523/1, 526
Sladič Alojz, Osredek 17
parc. št. 420, 424, 500/3, 419/2, 421, 422/2, 423, 425
Orešnik Andrej, Osredek 18
parc. št. 11, 413, 415, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 488, 489, 497, 502, 512, 528, 531, 554, 555, 583, 590, 414, 417, 467, 487/2, 557
Turenšek Tomaž, Osredek 19
parc. št. 479, 492/1, 492/3, 493, 507, 508, 513, 514/1, 515, 530, 532, 587, 602, 493, 600
Vidmar Srečko, Šentjanž 79
parc. št. 3, 4/1, 6/1, 7, 8/1, 8/3, 8/5, 9/1, 14, 15, 16, 559
Završnik Urša, Osredek 9
parc. št. 448, 449, 450, 451
Žgajnar Julijan, Šentjanž 36
parc. št. 403, 409, 545, 364, 546
Lazar Jože, Leskovec 2
parc. št. 382, 383, 621/1, 621/4, 621/5, 621/6, 624, 646, 392/2
Sladič Angela, Drušče 7
parc. št. 326, 332, 333, 334, 336, 337, 339, 341, 342, 345, 347, 362, 378/2, 343, 344, 361, 629
Kramžar Franc, Osredek 44
parc. št. 292, 295, 296, 298, 301, 302, 815, 838, 289, 291, 299, 300, 839
Trinkaus Alojzij, Osredek 46
parc. št. 826, 827, 828, 836, 864, 865, 1478, 829, 930, 931, 932, 833, 834, 835, 836, 866, 1479
Šebenik Alojzija, Notranje Gorice 72
parc. št. 437
Lamovšek Milan, Marija, Osredek 31
parc. št. 381, 393, 406, 363, 379, 380
Kišek Jožefa, Osredek 25
parc. št. 452, 445, 446, 453
Bevc Franc, Loke 11
parc. št. 444, 438, 439, 443/1, 459, 461
Čerček Jože, Osredek 36
parc. št. 305, 365, 366, 367, 368
Zajec Ivan, Osredek 35
parc. št. 385, 387, 388, 386, 389, 390, 82/3
Bajt Ivan, Leskovec 10
parc. št. 518
Kumelj Franc, Osredek 3
parc. št. 810/2, 811/2, 812
Jančič Vida, Grošljeva 3, Ljubljana
parc. št. 400
Lamovšek Frančišek, Osredek 41
parc. št. 627, 630
Sladič Janez, Kunaverjeva ul., Ljubljana
parc. št. 472, 473, 478, 482, 484/2, 485/2
Kramžar Erika, Osredek 44
parc. št. 349/2, 350, 352/1, 352/3, 352/4, 352/6, 352/2, 352/5, 354, 356, 422/1
Škornik Vida, Osredek 10
parc. št. 613/1, 613/2, 614/1
Lamovšek Ana, Osredek 29
parc. št. 428, 427
Vidmar Ciril, Osredek 11
parc. št. 591/1, 591/2, 619, 620, 623/2, 804, 622, 615/1, 615/2
Trinkaus Marija, Osredek 42
parc. št. 286, 287/2, 288
Podlogar Ivana, Osredek 15
parc. št. 474, 495, 509, 510, 529/1, 529/2, 533/3, 534/1, 535, 575, 533/2, 533/3, 534/2, 543
Vozel Anton, Avstralija
parc. št. 648, 650/2, 671
Lipovšek Marjan, Linhartova 7, Vir pri Domžalah
parc. št. 823, 844, 851, 852, 854, 868, 869, 870, 820/2, 843, 845, 849, 850, 852, 853, 859/2
Krznar Anica, Osredek 14
parc. št. 494, 570, 571, 574, 612, 639, 640, 641
Žgajnar Janez, Gabrca
parc. št. 369, 370, 372
Lazar Jožef, Osredek 34
parc. št. 375, 376, 377/1, 636
Strehar Janez, Osredek 24
parc. št. 603/2, 603/3
Dolinšek Ivan, Osredek 36a
parc. št. 374/1, 374/2, 378/1
Odlazek Marija, Osredek 12
parc. št. 592/1, 592/3, 618/1, 626, 631/2
Molan Sonja, Kovinarska 5/d, Krško
parc. št. 462, 464, 410, 411, 463
Završnik Franc, Osredek 33
parc. št. 402, 395, 401/1, 401/2
Poljanec Anica, Jamska 4, Mirna
parc. št. 498, 484/1, 484/3
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana, oddelek Novo mesto, Enota za kmetijsko svetovanje Sevnica.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenem agromelioracijskem območju.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki so lahko zastopani po svojem pooblaščencu, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo ali za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki del sredstev lahko pridobijo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:
a) pri agromelioracijah trajnih nasadov
– čiščenje zaraslih površin ali krčitev starega vinograda,
– izravnava zemljišč,
– čiščenje kamenja,
– rigolanje ali globoko oranje,
– kalcifikacija in založno gnojenje,
– humifikacija,
– sajenje s kakovostnimi trsnimi cepljenkami,
– postavitev opore,
– nega do rodnosti;
b) pri drugih agromelioracijah
– čiščenje zarasti na obstoječih kmetijskih površinah,
– odstranitev posameznih skalnih samic na njivskih in travniških površinah,
– planiranje kmetijskih površin po odstranitvi zarasti in kamenja,
– ureditev poti,
– založno gnojenje skladno z gnojilnim načrtom.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicijskih programih za posamezno investicijo.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz investicijskega programa, odredi Upravna enota Sevnica, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč mora po dokončani izvedbi agromelioracijskih del, ki so predvidena s to odredbo, zagotoviti novo kakovost zemljišča in ustrezati vsem predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-37/96
Ljubljana, dne 15. maja 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti