Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1760. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Nova Gorica za leto 1996, stran 2314.

Na podlagi 1. in 11. člena odloka o prispevku za kritje stroškov pri vzdrževalnih delih na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 3/90 in 7/91) ter 2. in 7. člena odloka o uvedbi melioracijskega postopka v Vipavski dolini na območju občin Ajdovščina in Nova Gorica (Uradni list SRS, št. 19/83), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 odločba US) uporablja kot državni predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 – odločba US in št. 58/95 – odločba US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Nova Gorica za leto 1996
1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Upravni enoti Nova Gorica v letu 1996 znaša za polje:
– Šempas             3.339 SIT/ha
– Šempaske gmajne        4.488 SIT/ha
– Črniče             6.517 SIT/ha
– Dolenje            6.041 SIT/ha
– Lepenje            5.167 SIT/ha
– Podvogrsko           3.993 SIT/ha
– Pod Lokami           8.634 SIT/ha
– Prvačina I, II         4.268 SIT/ha
– Bukovica            5.361 SIT/ha
– Okroglica I, II        5.156 SIT/ha
– Renški Podkraj         7.964 SIT/ha
– Merljaki            6.976 SIT/ha
– Renče              222 SIT/ha
– Bilje-Orehovlje        2.457 SIT/ha
2. člen
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Nova Gorica izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah.
Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Nova Gorica odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obveznosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Nova Gorica na način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota Nova Gorica predloži Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Nova Gorica seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o njihovih površinah na melioracijskem območju, za vzdrževanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.
Upravna enota Nova Gorica odda vzdrževalna dela, ki se financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo ustreznemu izvajalcu.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-18/96
Ljubljana, dne 29. aprila 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti