Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1751. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-D), stran 2305.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-D)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1996.
Št. 001-22-50/96
Ljubljana, dne 24. maja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O IZVAJANJU RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN, KI DOLOČAJO UKREPE ZOPER REPUBLIKO SRBIJO, REPUBLIKO ČRNO GORO IN OBMOČJA BOSNE IN HERCEGOVINE POD NADZOROM SIL BOSANSKIH SRBOV (ZIRVS-D)
1. člen
V zakonu o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94 in 72/95) se v 17.d členu dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko pravne osebe iz prejšnjega odstavka na podlagi dovoljenja Banke Slovenije odpirajo nerezidentske tolarske in devizne račune pri pooblaščenih bankah zaradi opravljanja plačilnega prometa s tujino iz naslova plačila za izvoz in uvoz blaga in storitev, razen finančnih storitev. Pooblaščene banke so dolžne poročati Banki Slovenije o vsakem prilivu ali odlivu s takšnega računa.
Banka Slovenije lahko na podlagi pisne prošnje dovoli pobot terjatev med podjetji s sedežem v Zvezni Republiki Jugoslaviji in pravnimi osebami s sedežem v Republiki Sloveniji pod pogojem, da te terjatve izvirajo iz izvoza in uvoza oziroma prodaje blaga in storitev, razen finančnih storitev.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-6/5
Ljubljana, dne 16. maja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti