Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1759. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Ormož za leto 1996, stran 2313.

Na podlagi 1. in 2. člena odloka o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih Občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/87), ter 1. in 7. člena odloka o uvedbi melioracijskega postopka za območje Rucmanci-Savci (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/89), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 odločba US) uporabljata kot državna predpisa, in na podlagi 110. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 – odločba US in št. 58/95 – odločba US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Ormož za leto 1996
1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Upravni enoti Ormož v letu 1996 znaša na melioracijskem območju:
– Sejanske doline                  2.060 SIT/ha
– Južno od ceste Ormož-Ptuj             1.760 SIT/ha
– Lešniške doline                  1.650 SIT/ha
– Rucmanci-Trnovci                 1.725 SIT/ha
2. člen
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah.
Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obveznosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož na način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota Ormož predloži Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Ormož seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o njihovih površinah na melioracijskem območju, za vzdrževanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.
Upravna enota Ormož odda vzdrževalna dela, ki se financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo ustreznemu izvajalcu.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-21/96
Ljubljana, dne 13. maja 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti