Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1757. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Lendava za leto 1996, stran 2312.

Na podlagi 1. in 7. člena odloka o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih Občine Lendava (Uradne objave občin Pomurja, št. 2/87 in 24/90) v zvezi z 99.a členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US) uporablja kot državni predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90, 5/91 ter 46/92 – odločba US in št. 58/95 – odločba US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Lendava za leto 1996
1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Upravni enoti Lendava v letu 1996 znaša:
– k.o. Pince                    3.000 SIT/ha,
– k.o. Dobrovnik                  3.500 SIT/ha,
– k.o. Strehovci                  3.500 SIT/ha,
– k.o. Turnišče                  2.500 SIT/ha,
– k.o. Renkovci                  2.500 SIT/ha.
2. člen
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lendava izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah.
Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lendava odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obveznosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lendava na način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota Lendava predloži Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Lendava seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o njihovih površinah na melioracijskem območju, za vzdrževanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.
Upravna enota Lendava odda vzdrževalna dela, ki se financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo ustreznemu izvajalcu.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-25/96
Ljubljana, dne 13. maja 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti