Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1811. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1996, stran 2336.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 14. seji dne 15. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Šentjur pri Celju za leto 1996 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Šentjur pri Celju.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo 881,700.000 SIT, od tega 24,000.000 SIT namenskih sredstev od stanovanjskega gospodarstva.
Za tekočo proračunsko rezervo razporedimo 3,180.000 SIT in za obvezno rezervo 1,000.000 SIT.
Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati le za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so sestavni del odloka.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
5. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.
6. člen
Uporabniki proračuna smejo financirati svoje naloge v mejah postavk proračuna: dela izvajalcem nad 1,000.000 SIT ter nabava raznih osnovnih sredstev nad 500.000 SIT se odda na osnovi javnega razpisa ali razpisa najmanj trem ponudnikom.
7. člen
O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan. O stalni proračunski rezervi odloča občinski svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1996.
Št. 012-25/96-2
Šentjur pri Celju, dne 25. aprila 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti