Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1505. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica (ZJNKD)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1506. Uredba o izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavanje obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog
1507. Uredba o sezonski carinski stopnji za uvoz določenih kmetijskih pridelkov
1508. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1509. Uredba o načinu oblikovanja stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja
1510. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine

Sklepi

1511. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1993 za uvoz določenega blaga
1512. Sklep o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu določenega blaga v letu 1993
1513. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1993
1514. Sklep o uskladitvi zneska iz prvega odstavka 67. člena Zakona o prometnem davku z rastjo cen na drobno
1515. Sklep o uskladitvi preživnin

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1516. Odredba o pristojbini za uporabo naprav in storitev kontrole letenja
1517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
1518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za srednje šole
1519. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu
1520. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen ne drobno na območju Republike Slovenije za junij 1993
1521. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 20. 2. 1993 do 7. 5. 1993 dano dovoljenje, da smejo v promet

OBČINE

Idrija

1522. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Idrija
1523. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju
1524. Odlok o potrditvi tržnega reda
1525. Odlok o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih na območju občine Idrija
1526. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1527. Sklep o soglasju k statutu, finančnemu načrtu in zaključnemu računu Stanovanjskega sklada občine Idrija
1528. Sklep o soglasju k Statutarnemu sklepu o preoblikovanju delovne organizacije Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v javni zavod
1529. Sklep o soglasju k pridružitvi Mestnega muzeja Idrija Zvezi Muzejev Slovenije
1530. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Lenart

1531. Odlok o spremembi odlokov zaradi sprememb kazenskih določb

Logatec

1532. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1992
1533. Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1993
1534. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti
1535. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje 1993

Slovenske Konjice

1536. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vitanje

Trebnje

1537. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 13.6.1993 za uvedbo samoprispevka na območju KS Velika Loka

Tržič

1538. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za zazidalni načrt območja "Nakupovalnega centra Bistrica" v ureditvenem območju T3-15S kot spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič
1539. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za ureditveni načrt območja "Gostišča Smuk v Retnjah" v ureditvenem območju T3-29S kot spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič

Žalec

1540. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti