Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1540. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje, stran 1936.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90 in 18/93) ter 202. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na seji dne 22. junija 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje
I
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje.
II
Zazidalni načrt Novo Celje, ki ga je izdelal Projekting biro Ljubljana pod št. 85/87-AG v novembru 1988 in je sestavni del Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89) se ne spremeni.
III
Osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih občinskega sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora Žalec in v prostorih krajevne skupnosti Petrovče.
Javna razgrnitev poteka 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV
Pisne pripombe in predloge k osnutku lahko podajo delovni ljudje in občani, podjetja, druge organizacije, organi in skupnosti in jih posredujejo na sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-005/93-04
Žalec, dne 22. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost