Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1539. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za ureditveni načrt območja "Gostišča Smuk v Retnjah" v ureditvenem območju T3-29S kot spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič, stran 1936.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 178. člena Statuta občine Tržič (UVG, št. 17/83, 22/85 in 9/88) je Izvršni svet SO Tržič na svoji 66. seji dne 22. 6. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za ureditveni načrt območja "Gostišča Smuk v Retnjah" v ureditvenem območju T3-29S kot spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič
I
Javno se razgrne osnutek Programskih zasnov za ureditveni načrt območja "Gostišča Smuk v Retnjah" v ureditvenem območju T3-29S kot spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič, ki ga je izdelal Arhitektni biro Kranj v juniju 1993.
II
Osnutek programskih zasnov se javno razgrne v prostorih občine Tržič, Oddelka za prostor in okolje, Trg svobode 18, Tržič in v prostorih Krajevne skupnosti Sebenje. Javna razgrnitev poteka 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve Oddelek za prostor in okolje občine Tržič organizira javno obravnavo osnutka programskih zasnov. O kraju in času javne obravnave bodo občani na primeren način obveščeni.
IV
Občani, podjetja in skupnosti lahko v času javne razgrnitve posredujejo pisne pripombe in predloge k osnutku programskih zasnov na Oddelek za prostor in okolje občine Tržič ali le-te vpišejo v knjigo pripomb in predlogov, ki bo pripravljena na mestu javne razgrnitve predloga programskih zasnov.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasnih deskah občine Tržič.
Št. 352-06/93-3
Tržič, dne 22. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Tržič
Frančišek Meglič, dipl. ek

AAA Zlata odličnost