Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1510. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine, stran 1894.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine
1. člen
Višina pristojbin:
-----------------------------------------------------------------------------
                                      SIT
-----------------------------------------------------------------------------
1.      Postopek za podelitve patenta
1.1.     Prijavna pristojbina, vključno z veljavnostjo za prvi dve leti:
1.1.1.    za prijavo, ki ima do vključno 20 patentnih zahtevkov   6.000
1.1.2.    dodatna pristojbina za vsakih
       nadaljnjih 10 patentnih zahtevkov              600
1.2.     Objava v uradnem glasilu                 1.200
1.3.     Izdaja patentne listine                   750
1.4.     Tiskanje patentnega spisa:
1.4.1.    gladek stavek (stran)                    300
1.4.2.    skica (stran)                        500
1.5.     Vzdrževanje veljavnosti patenta:
1.5.1.    3. leto                          4.500
       4. leto                          6.000
       5. leto                          7.500
       6. leto                          9.000
       7. leto                         10.500
       8. leto                         12.000
       9. leto                         12.000
       10. leto                         12.000
       11. leto                         24.000
       12. leto                         30.000
       13. leto                         36.000
       14. leto                         42.000
       15. leto                         48.000
       16. leto                         60.000
       17. leto                         78.000
       18. leto                        102.000
       19. leto                        132.000
       20. leto                        168.000
1.6.     Dodatne zahteve
1.6.1.    Zahteva, da postane dopolnilna prijava temeljna      4.500
1.6.2.    Predhodna objava patentne prijave             7.500
1.6.3.    Zahteva za spremembo patentne prijave v prijavo modela oziroma
       vzorca                          2.000
1.6.4.    Vpis prenosa pravice ali licence             4.500
1.6.5.    Izdaja ugotovitvene odločbe (73. člen zakona)      12.000
2.      Postopek za priznanje znamke
2.1.     Prijavna pristojbina:
2.1.1.    Prijavo do vključno treh razredov            12.000
2.1.2.    za vsak naslednji razred                 3.000
2.2.     Dodatna pristojbina za kolektivno znamko         6.000
2.3.     Objava podatkov iz prijave o znamki:
2.3.1.    prijavo do vključno treh razredov             1.500
2.3.2.    za vsak naslednji razred                  450
2.4.     izdaja listine o znamki                  3.000
2.5.     veljavnost znamke za prvih 10 let:
2.5.1.    za tri razrede                      30.000
2.5.2.    za vsak naslednji razred                 12.000
2.6.     Podaljšanje veljavnosti znamke:
2.6.1.    do vključno treh razredov                30.000
2.6.2.    za vsak naslednji razred                 12.000
2.7.     Posebne zahteve:
2.7.1.    Zahteva za razveljavitev                 12.000
2.7.2.    Vpis prenosa pravice ali licence             9.000
2.7.3.    Zahteva za vzpostavitev ugasle znamke (42. člen
       zakona)                         18.000
2.8.     Madridski sporazum o mednarodni registraciji znamk
2.8.1.    Zahteva za mednarodno registracijo            1.000
3.      Postopek za priznanje modela oziroma vzorca
3.1.     Prijavna pristojbina                   3.000
3.1.1.    za vsak dodatni predmet pri večpredmetni prijavi     2.000
3.2.     Objava podatkov iz prijave o modelu oziroma vzorcu:
3.2.1.    z eno fotografijo oziroma grafičnim prikazom (skico)   1.500
3.2.1.1.   za vsako dodatno fotografijo oziroma grafični prikaz
       (skico)                          1.000
3.2.2.    za vsak dodatni predmet pri večpredmetni prijavi:
3.2.2.1.   z eno fotografijo oziroma grafičnim prikazom (skico)   1.000
3.2.2.2.   za vsako dodatno fotografijo oziroma grafični prikaz
       (skico)                          1.000
3.3.     Izdaja listine o modelu oziroma vzorcu          1.500
3.4.     Vzdrževanje veljavnosti modela oziroma vzorca:
3.4.1.    za prvih pet let                     6.000
3.4.1.1.   za prvih pet let za vsak dodatni predmet         4.000
3.4.2.    za nadaljnjih pet let 9.000 3.4.2.1. za vsak dodatni
       predmet                          6.000
3.5.     sprememba prijave modela oziroma vzorca v patentno
       prijavo                          5.000
3.6.     Vpis prenosa pravice ali licence             4.500
4.      Pristojbina za vpis spremembe v register         2.250
5.      Zastopanje
5.1.     Opravljanje strokovnega izpita              7.500
5.1.1.    Popravni izpit                      6.000
5.2.     Vpis v register zastopnikov               200.000
5.3.     Obnavljanje vpisa v register zastopnikov         50.000
6.      Pristojbine za izdajanje potrdil in izpisov
6.1.     Potrdilo o prednostni pravici               1.500
6.2.     Potrdilo o priznanih pravicah iz registra patentov,
       modelov oziroma vzorcev, znamk, označb porekla blaga   1.000
6.3.     Izpisi iz registrov patentov, modelov oziroma vzorcev,
       znamk, označb porekla blaga in njihove kopije        750
7.      Pristojbine za informacijske storitve
7.1.     Informacije o znamkah, veljavnih v Republiki Sloveniji  1.000
7.2.     Informacije o patentih, veljavnih v Republiki Sloveniji  1.000
7.3.     Informacije o modelih oziroma vzorcih, veljavnih v
       Republiki Sloveniji                    2.000
7.4.     Informacije o stanju tehnike iz tujih patentnih uradov
       na podlagi sklenjenih mednarodnih sporazumov:
7.4.1.    za Zvezno republiko Nemčijo: tolarska protivrednost za 850 DEM
7.4.2.    za Republiko Avstrijo: tolarska protivrednost za   2.200 ATS
7.5.     Poizvedbe o stanju tehnike po tujih bazah podatkov o patentih
       (osnovno naročilo)                    9.000
7.6.     Poizvedba o eni družini patentov             4.500
7.7.     Poizvedba o eni družini patentov s pravnim statusom    6.500
7.8.     Poizvedbe nestandardnih razsežnosti (dejanski stroški)
7.8.1.    Samostojno iskanje v knjižnici (brezplačno)
8.      Objava oglasov v BIL (4x letno):
8.1.     1/24 strani (60 x 30 mm)                 1.875
8.2.     1/12 strani (120 x 30 mm ali 60 x 62 mm)         3.750
8.3.     1/8 strani (180 x 30 mm ali 60 x 94 mm)          7.500
8.4.     1/6 strani (120 x 62 mm ali 60 x 126 mm)         12.500
8.5.     1/2 strani (180 x 126 mm)                18.750
8.6.     1/1 strani (253 x 180 mm)                37.500
9.      Pristojbine za administrativne storitve:
9.1.     Fotokopija (A4 format)                    25
9.2.     Tiskani patentni spis (do 30 strani)           1.500
9.2.1.    Vsaka stran nad 30 strani                  50
10.      Zamudna pristojbina: 20% od pristojbine, ki ni bila plačana
       v roku.
-----------------------------------------------------------------------------
2. člen
Prijavitelji, ki v skladu s prvim odstavkom 122. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93) zahtevajo prenos prijavljenih ali podeljenih pravic pri Zveznem zavodu za patente, so oproščeni plačila prijavnih pristojbin.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati Odlok o pristojbinah in stroških za pridobivanje pravic industrijske lastnine, vzdrževanje njihove veljavnosti in cenik informacijskih storitev Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 18/92).
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-01/93-2/1-8
Ljubljana, dne 24. junija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost