Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1512. Sklep o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu določenega blaga v letu 1993, stran 1895.

Na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 51. člena Carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 34/90 – prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 33. seji 24. junija 1993 sprejela
SKLEP
o določitvi carinske stopnje »prosto« pri uvozu določenega blaga v letu 1993
1. Pri uvozu določenih količin blaga iz naslednjih tarifnih številk in tarifnih oznak carinske tarife se ne plača carina:
+--------------+--------------+----------------+--------+
|Tarifna    |Tarifna    |Poimenovanje  |Količina|
|številka   |oznaka    |        |v tonah |
+--------------+--------------+----------------+--------+
|10.01     |1001.902   |druga pšenica  |40.000 |
+--------------+--------------+----------------+--------+
2. Blago iz 1. točke tega sklepa bo uvoženo za potrebe republiških blagovnih rezerv na podlagi potrdila Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj o količini blaga, ki se uvaža, predloži pa se pri vsakem posameznem uvozu.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se do 15. avgusta 1993.
Št. 424-03/93-7/2-8
Ljubljana, dne 24. junija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost