Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1513. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1993, stran 1896.

Na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 1. člena Zakona o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) in četrtega odstavka 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 33. seji 24. junija 1993 sprejela
SKLEP
o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1993
1. Posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga, določena v Uredbi o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1993 (Uradni list RS, št. 15/93), se ne plača za uvoz določenih količin blaga iz naslednjih tarifnih številk in tarifnih oznak carinske tarife:
+-------------+-----------+------------------+--------+
|Tarifna   |Tarifna  |Poimenovanje   |Količina|
|številka   |oznaka   |         |v tonah |
+-------------+-----------+------------------+--------+
|10.01    |1001.902  |druga pšenica   |40.000 |
+-------------+-----------+------------------+--------+
2. Blago iz 1. točke tega sklepa bo uvoženo za potrebe republiških blagovnih rezerv na podlagi potrdila Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj o količini blaga, ki se uvaža, predloži pa se pri vsakem posameznem uvozu.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se do 15. avgusta 1993.
Št. 424-05/93-1/4-8
Ljubljana, dne 24. junija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost