Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1505. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica (ZJNKD), stran 1891.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica
Razglašam Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. junija 1993.
Št. 0100-86/93
Ljubljana, dne 1. julija 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETE KREDITE ZA DOKONČANJE GRADNJE SLOVENSKEGA DELA HE GOLICA
1. člen
Republika Slovenija jamči vračilo kreditov, ki jih bo najel ELES – Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos, nakup, prodajo, uvoz in izvoz električne energije, Ljubljana, Hajdrihova 2, za financiranje dokončanja gradnje slovenskega dela HE Golica.
Republika Slovenija daje jamstvo za najete kredite, povečane za obresti, do skupne višine 71.142.598,00 DEM ali tolarske protivrednosti na dan črpanja kredita.
2. člen
Posamezne garancije za zavarovanje izpolnitve obveznosti Republike Slovenije izda minister, pristojen za finance, potem ko so znani pogoji posameznih kreditov in ko z njimi soglaša ministrstvo, pristojno za finance.
Način zavarovanja regresnega zahtevka Republike Slovenije do ELES – Elektro Slovenija se uredi s posebno pogodbo, ki jo s tem javnim podjetjem sklene ministrstvo, pristojno za finance.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/93-5/2
Ljubljana, dne 23. junija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost