Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1534. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti, stran 1932.

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in Uradni list RS, št. 26/92) in na podlagi 2. člena Odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti
1. člen
Odlok o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti (Uradni list SRS, št. 3/90) se dopolni tako, da se dendrološkim naravnim spomenikom, navedenim v 2. členu, dodajo še naslednja drevesa:
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/89
Logatec, dne 17. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost