Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2662. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Veliki vrh
2663. Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih
2664. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022

MINISTRSTVA

2665. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci
2666. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o nivojskih prehodih
2667. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Digitalna pismenost za odrasle (DPO)
2668. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Delovno mesto (UŽU – DM)
2669. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS)
2670. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU)

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2671. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2672. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
2673. Operativno-tehnična zahteva o prenehanju veljavnosti Operativno-tehnične zahteve za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali

OBČINE

Bohinj

2674. Sklep o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bohinj

Dobrova-Polhov Gradec

2675. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2676. Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa

Ljubno

2677. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IPC Loke

Piran

2678. Odlok o ukrepih pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Piran
2679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran
2680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička
2681. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2682. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

2683. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 16.2)
2684. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec

Turnišče

2685. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče

Zagorje ob Savi

2686. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi v plačni razred

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti