Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

1646. Pravilnik o pripravi in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja
1647. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

1648. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju družinske medicine v mreži zdravstvene službe na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

1649. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
1650. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Grosuplje

Kočevje

1651. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
1652. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih mladih v Občini Kočevje
1653. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Kočevje
1654. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Komen

1655. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2020
1656. Odlok o pokopališkem redu v Občini Komen
1657. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen
1658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen

Laško

1659. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo

Litija

1660. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

Ljubno

1661. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno
1662. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021

Puconci

1663. Sklep o določitvi višine enkratne zakupnine za žarni zid na pokopališču v naselju Brezovci

Sevnica

1664. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1665. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča k enoti urejanja prostora LL16.od
1666. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

1667. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
1668. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šempeter - Vrtojba
1669. Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021

Šmarješke Toplice

1670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice
1671. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti