Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1647. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam, stran 4524.

  
Na podlagi osmega odstavka 35. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam 
1. člen
V Pravilniku o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam (Uradni list RS, št. 94/13) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik ureja postopek povračila in odmere potnih stroškov, ki pripadajo osebam, vabljenim v uradne prostore (v nadaljnjem besedilu: vabljena oseba) na podlagi 35. in 37. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) ter tretjega odstavka 148. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20).«.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-300/2021
Ljubljana, dne 13. maja 2021
EVA 2021-1711-0037
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost