Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1666. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4551.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine s:
– parc. št. 1468/40, 1468/41, 1468/42, 1468/43, 1468/44 in 1468/45, vse k.o. 1370 Podvrh;
– parc. št. 2668/8, k.o. 1393 Studenec in
– parc. št. 1687/4, 1687/7, 1687/10, 1687/8, 1688/4, 1071/4, 1716/1, 1716/2 in 1718, vse k.o. 1367 Zabukovje.
2. člen 
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.7113-0008/2013,
 7113-0096/2016,
 7113-0061/2014
Sevnica, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost