Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1654. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4538.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – SPDSLS-1, 30/18, 61/20 – IUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 18. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine:
– parc. št. 938/11 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603 938/11, do celote 1/1,
– parc. št. 938/13 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603 938/13, do celote 1/1,
– parc. št. 938/14 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603 938/14, do celote 1/1 in
– parc. št. 938/15 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603 938/15, do celote 1/1.
2. člen 
Nepremičnine parc. št. 938/11 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603 938/11, parc. št. 938/13 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603 938/13, parc. št. 938/14 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603 938/14 in parc. št. 938/15 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603 938/15, izgubijo status javnega dobra z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se ukine status javnega dobra in se vknjiži lastninska pravica za Občino Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, vsaka do celote (1/1).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0004/2021/4
Kočevje, dne 7. maja 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost