Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1657. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen, stran 4544.

  
Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 15. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen 
1. člen 
(1) Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih pobud glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen.
(2) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude za spremembo namenske rabe.
2. člen 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora 200 EUR,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 100 EUR.
(2) Za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
(3) Taksa se ne plača tudi, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih ali tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
(4) V kolikor se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša na večje število parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(5) Plačilo takse za spremembo namenske rabe je pogoj za obravnavo pobude in vlagatelju pobude ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN.
(6) Občinska uprava Občine Komen v roku 30-ih dni od vložitve pobude vlagatelja obvesti o prejetju vloge.
3. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2020
Komen, dne 5. maja 2021
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost