Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1661. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno, stran 4548.

  
Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 14. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno 
1. člen 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
2. člen 
Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora v stavbna zemljišča: 150 evrov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 50 evrov,
– za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
3. člen 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišče Občine Ljubno vložena in prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namenske rabe na zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(3) Vlagatelji pobud za spremembo namenske rabe prostora so dolžni financirati tudi izdelavo dodatnih gradiv, ki bodo na podlagi veljavne prostorske zakonodaje obvezna pri nadaljnji obravnavi posamezne pobude.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-03/2021-1
Ljubno, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost