Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2286. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-B)

MINISTRSTVA

2287. Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
2288. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni asistenci
2289. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU
2290. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU

USTAVNO SODIŠČE

2291. Odločba o ugotovitvi, da niso bili v neskladju z Ustavo: – člen 1 v delu o prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, tretji odstavek 3. člena v zvezi z drugim odstavkom tega člena, drugi odstavek 4. člena in 7. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin; – člen 1 v delu o prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, tretji odstavek 3. člena v zvezi z drugim odstavkom tega člena, drugi in tretji odstavek 4. člena ter 8. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2292. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2020

OBČINE

Kranj

2293. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna

Ljubljana

2294. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane

Miren-Kostanjevica

2295. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren - Kostanjevica
2296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica
2297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
2298. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

2299. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Murska Sobota

Postojna

2300. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja gospodarske cone »Za Livom« (del EUP PO-155)
2301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 – tretje spremembe
2302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
2303. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
2304. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
2305. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje sanacije parketa v športni dvorani Šolskega centra Postojna

Radeče

2306. Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah

Šempeter-Vrtojba

2307. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
2308. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
2309. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba
2310. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 št. 2
2311. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba
2312. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti