Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

N 47/2014 Os-2666/20, Stran 2027
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Usnjarska ulica 3, Maribor, na predlog udeleženca Andreja Špraha, za vzpostavitev pravnega naslova, dne 12. 8. 2020 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve pravnega naslova: prodajne pogodbe z dne 24. 1. 2017, sklenjene med HETA Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o., kot prodajalcem in Andrejem Šprahom, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnine, poslovni prostor št. 15 v velikosti 36,80 m2 v pritličju objekta C pristan na naslovu Usnjarska ulica 3, Maribor; parkirno mesto št. 2 v izmeri 11,66 m2 v II. kleti objekta C pristan in parcelo št. 2180/7, k.o. 657 Maribor Grad.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 8. 2020

AAA Zlata odličnost