Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

D 586/2018 Os-1176/20, Stran 2029
Zapuščinska zadeva: po pok. Jelici Švraka (roj. Hora), roj. dne 17. 5. 1942, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Premančan 19, Ankaran, ki je umrla dne 18. 10. 2018.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na podlagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugotovilo, da je zapustnica umrla samska (razvezana), s tem, da je imela sina Tomislava Kolenca in hči Suzano Kocjančič. Edina zakonita dediča v 1. dednem redu (zapustničina sin in hči) sta se dedovanju odpovedala. K dedovanju bi bile zato bile poklicane osebe, ki sodijo v krog zakonitih dedičev v 2. dednem redu oziroma v primeru njihovega neobstoja osebe, ki sodijo v krog zakonitih dedičev v 3. dednem redu, ki pa sodišču niso znane.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2020

AAA Zlata odličnost