Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

0956 I 609/2020 Os-2714/20, Stran 2027
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ljubljana, matična št. 5874025000, davčna št. 67593321, Mestni trg 1, Ljubljana, zoper dolžnika Antona Jeretina, EMŠO 2410949500099, Tržaška cesta 40, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Primož Cegnar, Cigaletova 7, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 144.252,07 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Antonu Jeretina, EMŠO 2410949500099, Tržaška cesta 40, Ljubljana - dostava, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Primož Cegnar, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2020

AAA Zlata odličnost