Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2304. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, stran 5172.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 13. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna 
1. člen
Tretji odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Uradni list RS, št. 68/18) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je enovita organizacija. Zavod ima poleg osrednje knjižnice v Postojni, Trg padlih borcev 5, v sestavi naslednji organizacijski enoti:
– Krajevna knjižnica Pivka, Prečna ulica 1, Pivka,
– Bibliobus, ki obiskuje kraje na območju obeh občin.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2018
Postojna, dne 16. septembra 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost