Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

I 16/2016 Os-2822/20, Stran 2027
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni zadevi upnice Antonije Kastelic, EMŠO 2105939505206, Šembije 39, Knežak, ki jo zastopa odv. odvetnik Rok Jenko, Gubčeva ulica 7, Ilirska Bistrica, proti dolžnici Marii Magdaleni Kolar, EMŠO 1305938506018, 14 Charles Street, zaradi izterjave 1.893,73 EUR, sklenilo:
Dolžnici Marii Magdaleni Kolar, 14 Charles Street, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Valter Urbančič – odvetnik, Bazoviška 32, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 9. 2020

AAA Zlata odličnost