Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2293. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna, stran 5155.

  
Na podlagi 7. in 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08) je Občinski svet Občine Škofja Loka na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16, 35/16, 26/17) na 13. redni seji dne 10. 9. 2020 ter Mestni svet Mestne občine Kranj na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) na 18. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Crngrob in Šutna ter meja med Občino Škofja Loka in Mestno občino Kranj.
2. člen 
Meja med naseljema Crngrob in Šutna ter meja med Občino Škofja Loka in Mestno občino Kranj se spremeni tako, da se območje v obsegu parcel št. 2699/4, 2699/5, 2699/6, 2699/7, 2700/2, 2700/3, 2705/2, 2705/3, 2706/2, 2706/3, 2710/2, 2710/3, 2716/2, 2716/3, 2717/2, 2717/3, 2723/2, 2723/3, 3058/2, 3058/3, 2722/2, 2722/3, 2726/2, 3058/4, 2724/2, 2724/1, 2724/3 in 3069/1 (del), vse k.o. 2134 Žabnica, območje naselja Šutna, izvzame iz Mestne občine Kranj in se priključi Občini Škofja Loka, območju naselja Crngrob, k.o. 2026 Pevno.
3. člen 
Spremembo meje območja evidentira GURS, Območna geodetska uprava Kranj. Novo nastala meja območij je razvidna iz Elaborata določitve območja naselja št. 35321-19/2020-2552-2 z dne 14. 2. 2020.
4. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Škofja Loka in Mestni svet Mestne občine Kranj.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu obeh občin.
Št. 353-0003/2019
Škofja Loka, dne 18. septembra 2020
Župan 
Občine Škofja Loka 
Tine Radinja 
Št. 350-27/2020
Kranj, dne 18. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost