Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

663. Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)
664. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)
665. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E)
666. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C)
667. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B)
668. Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

669. Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti
688. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

USTAVNO SODIŠČE

670. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije

OBČINE

Grosuplje

671. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športni park Grosuplje

Kamnik

672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit
674. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013
675. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik

Laško

676. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014
677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN)
678. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
679. Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje

Log-Dragomer

680. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - Dragomer

Ribnica

681. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2014
682. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica

Rogatec

683. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec

Slovenj Gradec

684. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja Pameče 83 (MUV 3/1984)

Trebnje

685. Pravilnik o spremebah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Tržič

686. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
687. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

8. Zakon o ratifikaciji Tretjega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP3)
9. Zakon o ratifikaciji Četrtega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP4)

Vlada Republike Slovenije

10. Uredba o ratifikaciji Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o sodelovanju večnamenske ladje Slovenske vojske (VNL) Triglav 11 na operaciji Italijanskih obrambnih in varnostnih sil "Mare Nostrum"
11. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o oprostitvi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov
12. Sklep o potrditvi programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2013–2015

Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za Kosovske varnostne sile Republike Kosovo o sodelovanju
14. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 12. aprila 2005 med Republiko Slovenijo in Kajmanskimi otoki
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) za Republiko Slovenijo
16. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike službenih potnih listov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti