Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014, stran 2255.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah – UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11in 110/11 – ZDIU12), 77. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 7. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne 5. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
1. člen
V Odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacijo zemeljskega plazu pod javno cesto JP660372 Kamnik–Žale, v višini do 40.000 €.
2. Intervencijske in preventivne ukrepe zaradi neurja z žledom, v višini do 210.000 €.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014-6/7
Kamnik, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost