Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

675. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik, stran 2257.

Na podlagi 57., 58. in 62. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415) ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne 5. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12; v nadaljevanju: Pravilnik) se v prvem odstavku 4. člena pri točki a) doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.«
V prvem odstavku 4. člena Pravilnika se pri točki b) doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki.«
2. člen
V 7. členu Pravilnika se spremeni 1. točka, in sicer tako, da se glasi:
»1. KONTINUIRANO DELOVANJE se izkazuje z večletno prisotnostjo kulturnega subjekta v kamniški občini (dokazilo: leta delovanja) – do 10 točk, pri čemer se za vsako leto dodeli 1 točka oziroma 10 in več let delovanja 10 točk.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0001/2012
Kamnik, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost