Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

680. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - Dragomer, stran 2269.

Občinski svet Občine Log – Dragomer je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM), Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2004–2009 (Uradni list RS, št. 28/04) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) na 22. redni seji dne 26. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - Dragomer
1. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »pet« nadomesti s »šest« in se doda nova šesta alineja, tako da se prvi odstavek 3. člena glasi:
»LAS šteje šest članov, ki jih po enega predlagajo:
– Osnovna Šola Log - Dragomer,
– Mladinski klub Log - Dragomer,
– Center za socialno delo Vrhnika,
– Policijska postaja Vrhnika,
– društva s sedežem v občini,
– župan Občine Log - Dragomer.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2007
Dragomer, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost