Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3287. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)
3288. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G)
3289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-D)
3290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C)
3291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I)
3292. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D)

Drugi akti

3293. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 (ReNPPZK12-16)

MINISTRSTVA

3294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa
3295. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2012

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3296. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote

OBČINE

Brezovica

3297. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Brezovica za leto 2012
3298. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2013
3299. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2014

Grad

3300. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.

Kostanjevica na Krki

3301. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki
3302. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

3303. Odlok o mladini v občini Krško
3304. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010

Škofljica

3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2012
3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Turnišče

3307. Odlok o občinskih cestah v Občini Turnišče
3308. Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče
3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče

Žalec

3310. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč (BHRUVG)
70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN)
71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMKSVN)
72. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BAZSKIZ)

Vlada Republike Slovenije

73. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ter Generalno upravo za tisk in objave Ljudske republike Kitajske
74. Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012–2014

Popravki

75. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti