Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3296. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote, stran 8594.

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) in sklepa 1. seje Državne volilne komisije z dne 29. 1. 2009 izdajam
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
V 4. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice člana:
Mojca Banfič
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Anton Gorjanc, roj. 7. 5. 1952, Drevoredna ulica 6, 2342 Ruše.
Št. 040-4/2012-80
Ljubljana, dne 30. oktobra 2012
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik