Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3304. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010, stran 8610.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 19. seji, dne 18. 10. 2012, sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010 (Uradni list RS, št. 43/12) in sicer se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da glasi:
»Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 280.500,00 €.«.
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010 tako, da glasi:
»Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, razporedijo za sanacijo objektov, poškodovanih zaradi naravnih nesreč:
+-----------------------------------------------+---------------+
|Zaključevanje plazu v Šutni          |  20.000,00 €|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sanacija plazu na cesti Rožno – Peč      |  70.000,00 €|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sanacija usada na JP 692141 odcep Hictaler   |  17.500,00 €|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sanacija usada pod lokalno cesto LC 191091   |  55.000,00 €|
|Videm – Brestanica               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sanacija usada na LC 191201 Šutna – Bušeča vas |  25.000,00 €|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sanacija brežine ceste JP 692211 – Odcep    |  33.000,00 €|
|Hriberšek (pri h.št. 6)            |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za|  30.000,00 €|
|sanacijo poškodb                |        |
|na infrastrukturnih objektih          |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Svetovalne storitve in nadzor nad izvedbo   |  30.000,00 €|
|sanacij                    |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupaj                     |   280.500,00|
|                        |      €.«.|
+-----------------------------------------------+---------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-109/2012-O607
Krško, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.